Galileo.bg

ГАЛИЛЕО.БГ


ГАЛИЛЕО.БГ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност: телеметрия и телематика на подвижни и стационарни обекти. Технологията е базирана на системата за глобално позициониране - GPS и GSM мрежата.

Ние предлагаме технология за наблюдение и контрол на всички видове транспортни средства, машини и съоръжения.

Вие управлявате своя бизнес без разход на време и работна сила, при пълен контрол.

!!! НОВО !!!
Във връзка с промените в Наредба № H-18 от 30.06.2015 г., фирма „Галилео.БГ" АД предлага цялостни решения за оборудване на ведомствени бензиностанции на ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ :

- Нивомерни системи
- Фискални системи
- Бензиноколонки
- Резервоари за съхранение на горива


Срещу минимален месечен абонамент получавате:
 • 24-часов достъп до точна и моментална информация за движението и работата на вашите транспортни средства и служители;
 • контролирате своите машини и автомобили по всяко време на денонощието;
 • свеждате до минимум възможността за злоупотреби, като всяко действие се записва, архивира и може лесно да бъде установено и проследено;
 • намалявате разходите си за гориво, консумативи и комуникация;
 • преустановявате нерегламентираните курсове и действия;

С технологията подобрявате организацията на вашата дейност:
 • точно планирате процесите;
 • определяте оптималните маршрути и графици за придвижване;
 • пълноценно използвате капацитета на автомобилния парк;
 • минимизирате престоя на машините;
 • подобрявате дисциплината на служителите;
 • уплътнявате работното време на персонала;
 • разполагате с архив, който може да бъде използван за анализи и решения.
С нашите услуги повишавате ефективността на управление и подобрявате качеството на работа.