Комбинрайки нашите продукти, ние можем да предложим цялостно решение за Вашия бизнес според Вашите изисквания.

за Вашия ГСМ

Следене на постъпилото и налично гориво в резервоара на бензиностанцията. Капацитивна сонда следи нивото на горивото в резервоара и изпраща информация (ниво на горивото, обем, температура, компенсиран обем на 15°С, доставки, изтичaния) към системата за контрол на горивото.
Идентифициране на обект
Всяко зареждане се идентифицира чрез чип/карта. За да се осъществи зареждането и да се запише, трябва да се поднесе пистолетът за зареждане към гърловината на резервоара т.е идентификационния модул, който е закачен към пистолета за зареждане трябва да разчете идентификационния чип на обекта. Ако чипът не е записан в базата данни, се извежда съобщение за неоторизиран чип и системата не позволява да се извърши зареждането. При положение че чипът е оторизиран, се разрешава зареждане.

Мобилни цистерни

Начините на идентификация при тях е същият като при ГСМ. Стъпките за зареждането на един мобилен са следните:
- Шофьорът на мобилния обект се идентифицира със своята карта чрез четеца на терминала на мобилната цистерна
- Взима пистолета за зареждане и го поставя в гърловината на резервоара на обекта
- Идентификационният модул върху пистолета разчита идентификационния чип на обекта
- Начало на зареждането
Ако пистолетът се извади от гърловината на резервоара, т.е се прекъсне връзката между идентификационния модул и идентификационния чип, зареждането се прекъсва.

Ползи

- Премахване на субективния фактор
- Персонализация на всички процеси
- Наблюдаване на движението на гориво в реално време
- Лесна поддръжка и обслужване
- Възможна интеграция на системата с други такива
- Бърза възвръщаемост на вложените средства
- Възможност за задаване на лимити за определено количество гориво от определена карта(Мобилен обект или служител)
- Възможност за множество репорти като: среден разход на гориво за всеки обект, репорт за промяната на количеството гориво в резервоарите и др.
- Системата притежава сертификати по европейски стандарт.
- Невъзможност за наливане на гориво в съдове, които не са оторизирани.
- Удобен за работа софтуер с възможност за добавяне на различен брой работни станции.

Контролер за измерване на моточасове

С наличие на телематичен модул или контролер за измерване на моточасове се затваря цикъла на цялостното движение на гориво от доставчика до изразходване на горивото му.

Телеметричен модул

Телеметричният модул представлява компактно оборудване, подходящо за монтиране във всички видове подвижни и стационарни обекти.
Специализиран микрокомпютър дава информация за настъпване на редица събития:
- Включен/изключен контактен ключ, двигател, моточасовник
- Промяна в моментното състояние на различни електрически датчици
- Ниво на горивото
- Среден разход на гориво
- Километраж
- Състояние на врати, капаци, люкове и др.
- Работни часове на двигателя
- Температура на двигателя
- Сигнализация за техническо обслужване на автомобила - смяна на масло, гуми, накладки и др.
- Други събития, свързани с дейността на клиента.
- Различни конфигурации в зависимост от спецификата на дейността на всеки обект.
- Допълнителни сензори и датчици могат да бъдат добавени, в зависимост от изискваната от клиента информация (пример: нивомерна система)
- Вградени в устройството програмируеми изходи могат да контролират електрически системи в обекта
- Система за контрол на запалването дава възможност да се ограничи управлението на мобилните обекти от неоторизирани лица, с което да се избегнат тежки инциденти