Търговски отдел

Телефон за връзка:

02 955 75 95

+ 359 893 406 060; + 359 895 775 020

Имейл:

sales@galileobg.com

Tехническа поддръжка

Телефон за връзка:

02 955 75 85

+359 895 775 033

Имейл:

support@galileobg.com

Счетоводство

Телефон за връзка:

02 955 43 55