Ние предлагаме и сервизираме ЕСФП.

Електронна система с фискална памет - служи за регистриране и отчитане оборотите от продажби на течни горива, чрез средства за измерване на разход, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията. Подходяща за всички видове бензиностанции.
Съобразена с изискванията на Наредба H-18
Интуативен визуален интерфейс
Пълна отчетност и отдалечено управление
Импорт/експортна данни

Функционалност:
- Бърза и лесна инсталация
- Различни режими на работа за всяка колонка
- Автоматично следене нивото на резервоарите
- Справки и инструменти за Управителя
- Номенклатури, клиентски карти, отстъпки, лимити