Контрол и визуализация на движението на продуктите в ГСМ парка

Горивото е основен елемент в разходите, съпътстващи технологичните дейности във фирмата.
Прецизният контрол на разход на гориво позволява да се избегнат кражбите и да се намали себестойността на технологичния процес. ПетроПойнт е система за автоматично разпознаване на резервоари на мобилни обекти. ПетроПойнт спестява време и пари. Вашите пари!
Как работи? Много просто: Водачът взима пистолета от колонката, пълни „до горе” и няма нужда да прави нищо повече. ПетроПойнт прави останалото. Оптимизирането на управлението на Вашия автопарк става лесно.
Безжичният трансфер на всички данни е бърз и лесен за водача. Без никакви допълнителни операции оторизацията, пускането на помпата, както и съхраняването на данните се изпълняват за секунди.
В допълнение, информацията от GPS системата за километража или работните часове могат да бъдат предавани, което само по себе си служи като основни данни за обслужване и прецизно осредняване, изчисление на консумацията на гориво и масло. И друга важна точка: ПетроПойнт защитава от наливането на неподходящо гориво в резервоара. ПетроПойнт е система за всеки!
Можете да оборудвате която и да е бензиностанция с ПетроПойнт. Винаги си струва, защото монтирането също е лесно. Разходите за оборудване са много ниски и бързо се възвръщат, а технологията не струва нищо. Всеки се възползва от ПетроПойнт - от малката домашна колонка до голямата бизнес или обществена бензиностанция. В зависимост от изискванията модулната структура позволява различни версии и опции, от които да избирате.
Гъвкавата система лесно ще се свърже с бъдещи изисквания и допълнени. Автоматичен и бърз запис и безпогрешен контрол – затова става дума при ПетроПойнт.

Ползи от ПетроПойнт

- Обективен контрол при зареждане
- Абсолютна прозрачност на данните
- Бързо пропускане на автомобилите
- Ефективна защита срещу кражба
- Спестяване на гориво
Петропойнт е пълна безжична система за всякакви автомобилни и сервизни бензиностанции, както и за мобилни цистерни. Различава се от подобно оборудване от този тип, като не изисква нито кабел за пистолета, нито между връзките с резервоара и предавателя на автомобила.
Това минимизира цената на инсталиране и по този начин спестява Вашите време и пари. Предаването на данните от зарежданията се осъществява по GSM мрежата към офиса на клиента.

ПетроПойнт

1. Разпознаване на водача
2. Пистолет – аут функция (временно спира помпата, когато пистолетът е премахнат)
3. Забрана на продукт (предпазва от пълнене с неправилно гориво)
Бързо, сигурно, лесно! Петропойнт е идеална за всякакъв вид автомобилни паркове, както и за използване в областта на обществените и ведомствени бензиностанции. Не съществуват изисквания към предавателя на превозното средство и, разбира се, липсва окабеляване в превозното средство. Малък опознавателен чип (таг) на превозно средство е закрепен неподвижно на резервоара за идентификация на автомобила.
Моля, обърнете внимание: Всички резервоари на превозното средство могат да бъдат включени, като продукта за рестриктиране на гориво защитава от неправилно пълнене. В допълнение защитава от „необяснимо” изчезване на гориво.

Последващо решаващо предимство на ПетроПойнт

Всички резервоари на автомобила могат да бъдат включени- например за АдБлу и горивното масло. В този случай рестрикцията на продукта осигурява, че респективното гориво е налято в съответния резервоар.
Неправилното наливане вече не е възможно. Системата демонстрира предлагането на ефективна защита срещу загуба на гориво. Системата е подходяща като ефективно икономическо решение за малки автопаркове, особено заради модулната й конструкция. Това позволява ПетроПойнт да бъде интегрирана във всяка система на бензиностанция.

Технически процес:

Автомобилът отива на територията на бензиностанцията
Водачът поставя пистолета в отвора на резервоара
Устройството в пистолета сканира опознавателния чип (таг) на автомобила
Устройството в пистолета предава разпознаването на автомобила по радиочестотата на приемника на станцията
Приемникът изпраща данните на терминала за автоматично зареждане, който инициира оторизационния процес за автомобила
След като оторизацията е получена, подходящият пистолет за гориво е готов за зареждане с гориво
Ако водачът извади пистолета от отвора на резервоара, процесът на пълнене се прекратява незабавно
След като пълненето е прекратено, данните за автомобила и горивото се съхраняват за следващата обработка

ПетроПойнт Ритейл устройство за пистолета за гориво – Безжичен предавател за асемблиране на пистолета за предаване на идентификацията на автомобила за бензинови и дизелови горива (одобрени от АТЕХ)
Таг за автомобила – безжичен пасивен предавател за инсталиране на автомобилния резервоар, който се свързва с пистолета ПетроПойнт (одобрен от АТЕХ)
Опция - миниатюрен контролер, чрез който при зареждане автоматично се получава среден разход на гориво между две зареждания, моточасове или километри
Стационарни и мобилни обекти
Системите за контрол и зареждания с горива могат да се използват както на стационарни обекти, така и на мобилни. Тази система намира голямо приложение при селскостопански машини, строителни машини, мобилни цистерни и други.

7 добри причини за използване на Петропойнт

1. Безжична система, която пести пари и време за инсталация
2. Производителността на всяка помпа се увеличава неимоверно
3. Защита срещу загуби и злоупотреби. Ако пистолетът е изваден, помпата автоматично се изключва (Пистолет-аут функция)
4. Входните грешки са част от миналото. През безжичния трансфер на всички данни от автомобила, без ръчна намеса, всякакви транзакции и движения се записват и предават на централния офис.
5. Прозрачност на бизнес мениджмънта и обновяване на данните с изчисляване на разхода
6. Различни варианти за употреба са възможни: Няма значение дали става дума за домашен автопарк или за обществена бензиностанция, автомивка или сервизна станция, пристанища, бензиностанции за локомотиви или летища (наземни превозни средства), ПетролПойнт може да се използва навсякъде.
7. Управление на потребление на гориво на малки единици (например хладилни ремаркета)

Технологията, която ви дава "Галилео.БГ" подобрява организацията на дейността Ви, като позволява:

- Опростяване и планиране на зареждането с горива
- Определяне на лимити за зареждане с гориво за всяко превозно средство
- Невъзможност за зареждане на гориво извън определените за това превозни средства или съдове - КРАЙ НА КРАЖБИТЕ!
- Подобряване дисциплината на служителите
- Премахване на субективния фактор при зареждане с горива от служители на фирмата
- Архивираната информация да бъде използвана за последващ анализ
- Подобряване на дисциплината на служителите, чрез идентификация и персонализация на служителите, участващи в технологичния процес на зареждането
Системата PetroPoint интегрирана с GPS/GSM системата на Галилео.БГ затваря изцяло цикъла за контрол и управление на зареждане и разход на горива на мобилни обекти.

Приложения

Индустриални
бензиностанции

Автоцентрове

Пристанища

Дизелови локомотиви

Летища

Автобусни компании

Строителни машини

Общински услуги

Миньорство

Множество приложения и корпоративни концепции за презареждане на гориво

Хиляди успешни инсталации по цял свят

15 години опит в системите за зареждане